Lapis Talas

Full Talas Coklat

Rp. 35.000

Lapis Talas orange

Rp. 35.000

Lapis Talas Pandan

Rp. 35.000

Talas Original Coklat

Rp. 33.000

Lapis Talas Original

Rp. 35.000

Lapis Talas Pandan Coklat

Rp. 35.000

Lapis Talas Orange Coklat

Rp. 35.000

Lapis Full Talas

Rp. 35.000